Francq Colors - The Hub 1

TREND PICKS - concept, styling and photography by Francq Colors.

In a world where threats come from all sides, we better stick together. Young people like to connect with older generations and very often the feeling is mutual. In an increasingly ageless world, it is only logical that we will see a wave of intergenerational sharing.

The corona crisis has shown again that people stick together in hard times. For some years now, we have seen that the borders between generations are becoming looser. Lifestyles are now much less age-dependent than they were twenty years or even a decade ago. People will be coming together to change society together, around shared values. They want to take action and set society in motion themselves, because they feel politicians or institutions are not up to the task.

This greater emphasis on connection across generations seeps into architecture and interior design. Continuing the social and caring designs of past trend themes Revive and Antropos, interior designs will increasingly revolve around the concept of meeting and sharing. One nice example are co-kitchens: as housing prices in the big cities make large kitchens unaffordable, co-kitchens are popping up: large professional kitchens that can be rented for dinners with friends or for cooking sessions.

When it comes to intergenerational sharing, designs must preferably be so sustainable that they can have a second and third life, handed over from generation to generation, instead of just being recycled. Brands such as Vitra, A.P.C., Patagonia and Artek are all experimenting with their own-branded second-hand stores. It's a smart way of showing a sustainable approach without greenwashing. We will spend more time in our local community, with our neighbours for example. But make no mistake: also in the case of localism, technology will help us to strengthen these local ties; on neighbourhood social media groups, for example. In these crisis times and after, we will go back to basics and embrace what was good from the past.

  • TREND PICKS - concept, styling and photography by Francq Colors.

    In een wereld waar we van alle kanten bedreigd kunnen worden, kunnen we maar beter samen samenhokken. Jonge mensen vinden het leuk om contact te zoeken met oudere generaties en dat gevoel is dikwijls wederzijds. In een wereld waarin leeftijd alsmaar minder van belang is, is het maar logisch dat er meer gedeeld wordt over de grenzen van generatie heen.

    De coronacrisis heeft nog maar eens bewezen dat mensen in moeilijk tijden samenhokken. We zien al een aantal jaren dat de grenzen tussen verschillende generaties vervagen. Levensstijlen zijn minder leeftijdsafhankelijk dan dat ze twintig of zelfs tien jaar geleden waren. Mensen zullen meer samenkomen omdat ze waarden delen en de maatschappij willen veranderen. Ze willen de koe bij de horens vatten en de maatschappij zelf in beweging brengen omdat ze het gevoel hebben dat de politiek daar niet toe in staat is.

    Deze nadruk op verbondenheid over generatiegrenzen heen sijpelt ook door in architectuur en interieurdesign. Als een voortzetting op de sociale en zorgende trend themes uit het verleden, Revive en Atropos, zal interieurdesign steeds meer draaien rond het idee van samenkomen met mensen en met hen delen. Een goed voorbeeld hiervan zijn co-keukens. Terwijl de huizenprijzen in grote steden stilaan onbetaalbaar worden verschijnen er overal zulke co-keukens: grote, professionele keukens die je kan afhuren voor een diner met je vrienden of voor een kookavond.

    Als het om intergenerationeel delen gaat, moet design eigenlijk zo duurzaam zijn dat het een tweede of zelfs derde leven kan krijgen en niet gewoon gerecycleerd wordt. Merken zoals Vitra, A.P.C., Patagonia en Artek experimenteren allemaal met hun eigen tweedehandswinkels. Het is een slimme manier om te tonen dat je op een duurzame manier te werk gaat zonder aan greenwashing te doen. We zullen meer tijd doorbrengen met lokale gemeenschappen, buren bijvoorbeeld. Maar vergis je niet: ook hier kan technologie ons helpen om lokale banden te versterken. Kijk bijvoorbeeld naar buurtgroepen op sociale media. In deze tijd van crisis en hierna zullen we teruggrijpen naar wat we kennen en terugvallen op wat in het verleden al goed bleek te zijn.

  • 50
  • Shiny finishes on curtains and other textiles are a remarkably subtle way to introduce glamour and luxury into your home.


    Fabric curtains:
    Evermore 60
    Partners:
    Inside Blinds / www.insideblinds.com
    Leolux Design Furniture / www.leolux.be
    Levis Atelier / www.levisatelier.be
    Francq Colors / www.francqcolors.be

  • 52
  • Pay attention to the contrast between the sleek graphic motive and the soft, feminine shapes of textile and furniture. An interesting balance.


    Fabric curtains:
    Kanzu 200
    Partners:
    Inside Blinds / www.insideblinds.com
    Masureel / www.masureel.com
    Hey Sign / www.hey-sign.de
    IVC / www.ivc-commercial.com
    Francq Colors / www.francqcolors.be

  • 54
  • Natural colors such as muted variants of blue and green do exceptionally well in interiors. It's as if you're making a connection with nature without being outside.


    Fabric curtains: Ghent 230
    Partners:
    Inside Blinds / www.insideblinds.com
    Masureel / www.masureel.com
    Pols Potten / www.polspotten.nl
    Leolux Design Furniture / www.leolux.be
    Casa / www.casashops.com
    Francq Colors / www.francqcolors.be

  • 51
  • Try combining a curtain with a satin shine and a matte painted wall. The contradiction will let the shine of the curtain come into its own completely.


    Fabric curtains:
    Evermore 60
    Partners:
    Inside Blinds / www.insideblinds.com
    Levis Atelier / www.levisatelier.be
    Casa / www.casashops.com
    Francq Colors / www.francqcolors.be

  • 53
  • Compensate cold materials such as metal and stone with 'mitigating circumstances' like matte wall paint and curtains.


    Fabric curtains:
    Ghent 230
    Partners:
    Inside Blinds / www.insideblinds.com
    Leolux Design Furniture / www.leolux.be
    Masureel / www.masureel.com
    Levis Atelier / www.levisatelier.be
    Pols Potten / www.polspotten.nl
    Serax / www.serax.com
    Francq Colors / www.francqcolors.be